Koncepcja związku pustego

Psychologowie bardzo lubią kategoryzować wszystko, z czym się spotykają, ponieważ ułatwia im to rozumienie świata i umożliwia stosowanie gotowych recept. Należy do tego zjawiska podchodzić bardzo ostrożnie, ale nie można odmówić tego typu wnioskom wiele racji. Wyjątkowo ciekawą koncepcją jest koncepcja związku pustego.

Fazy związku i związek pusty

Koncepcja związku pustego ma związek z teorią faz związku, w której przechodzi się od zakochania przez miłość pełną, aż do związku pustego i jego rozpadu. Związek pusty to bardzo nieprzyjemna perspektywa, ponieważ psychologowie definiują ją jako fazę, w której początkowe romantyczne zauroczenie jest już odległym wspomnieniem.

Bliskość emocjonalna w zasadzie zaniknęła i nie można już nawet powiedzieć, że związek ma charakter partnerski. Jeśli w pewnym momencie trudno jest odpowiedzieć na pytanie, co jeszcze łączy dwoje ludzi, możemy mieć niemal pewność, że mowa o związku pustym.

Rozpad związku jest jednak dopiero kolejną fazą. Związki puste mają tendencje do trwania nawet wtedy, kiedy partnerzy zaczynają pałać do siebie otwartą niechęcią oraz wrogością. Jest to na pewno smutna perspektywa. Amatorzy zagadnień psychologicznych często określają ją mianem związku z przyzwyczajenia.

You may also like...

Add a Comment