Wieczny singiel

Zazwyczaj to nie cały świat jest zły. Jeśli z naszym życiem jest coś nie tak, najczęściej problemem jesteśmy my sami. Uświadomić muszą to sobie przede wszystkim single. Wieczni single.

Zarządzać sobą

Nie chodzi tutaj bynajmniej o dołowanie się czy pogarszanie samooceny. Wiele cech naszej osobowości może być bowiem na swój sposób pozytywne, na przykład samowystarczalność i autonomia, ale mogą one równocześnie stać na przeszkodzie celów, które chcemy osiągnąć, w tym przypadku związku. Dlatego jeśli postawimy sobie cel, trzeba spojrzeć w lustro i zastanowić się, czy wszystkie nasze cechy są dokładnie takie, jakich potrzebujemy do zrealizowania założeń.

Pesymizm u osób samotnych

Cechą osób, które są wiecznie samotne, jest często pesymizm. Pesymizm wyraża się w tym, że nie wierzą we własne możliwości i nie widzą szans poradzenia sobie z wyzwaniami. Wśród takich osób bardzo często dominuje też przekonanie, że o jej sukcesie nie decyduje ona sama, ale raczej los, choroba, szczęście i jego brak… Takie podejście jest wyjątkowo nieproduktywne i prowadzi do obniżenia inicjatywy, co z kolei skutkuje niepowodzeniami. Związane jest to też ze skłonnościami do depresji czy smutku, co dodatkowo sprawia, że dla partnera ma się głównie negatywne emocje.

 

You may also like...

Add a Comment